Back to the future

Bewaar je ook fijne herinneringen aan de arcade games die je vroeger speelde? Speelkasten met een of twee knuppeltjes waarmee je het packmannetje door zijn doolhof leidde? Ik wel. Dat is dan ook een van de redenen waarom ik de oude home computers zoals Commodore 64, ZX Spectrum, MSX en dergelijke uit de jaren 80 verzamel. Maar sinds kort is er een moderne versie van de oude kast te koop, met de traditionele spellen. Voor meer informatie zie de website van mijn buurman: Retro Space.

Naar het stemhokje

Hoewel bijna 50% van de Nederlandse bevolking me niet vergezelde, ben ik toch maar gaan stemmen. Niet omdat ik zo’n sterke politieke voorkeur heb, maar omdat ik zie dat we welvaren bij een stabiel politiek klimaat. En mijn stem moet daaraan bijdragen. Zolang we elkaar respecteren en waarderen dat we niet allemaal hetzelfde zijn, komt het allemaal wel goed. En linkse rethoriek of rechtse rethoriek, I don’t f_cking care!